Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Majątek wspólny Majątek wspólny nazywany jest inaczej wspólnotą majątkowa. Wspólnota taka powstaje w momencie zawarcia małżeństwa (wyjątkiem  jest ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami), a wspólność ustawowa ustaje w kilku przypadkach, jednym z nich jest rozwód. W skład majątku wspólnego wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, pobrane wynagrodzenie za pracę…
Przeczytaj więcej

Czym jest opieka naprzemienna? 

Opieka naprzemienna- czy występuje w polskim prawie? Pojęcie to nie występuje wprost w polskim prawie, jest jednak możliwe stosowanie pieczy naprzemiennej nad dzieckiem. Brak jasnej regulacji nie wyklucza możliwości stosowania opieki naprzemiennej. Piecza naprzemienna- podstawy prawne do stosowania W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzono w 2015 roku zmiany, które pośrednio o tym traktują. Art. 58…
Przeczytaj więcej

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Orzeczenie rozwodowe kończy małżeństwo, ale wprowadza także zmiany w praktycznym funkcjonowaniu rodziny. Wyrok może zawierać rozstrzygnięcia dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, form kontaktu z dziećmi, miejscu pobytu i zamieszkania dzieci. Miejsce zamieszkania pojawia się więc jako pojęcie często przy sprawach rozwodowych lub dotyczących separacji. Sąd nie ma obowiązku regulować tej kwestii, jednak często…
Przeczytaj więcej

Uznanie ojcostwa czy uznanie dziecka?

Uznanie ojcostwa jako termin prawny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojawił się w 2009 roku, wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Zmiana terminologii wymaga omówienia procedur stosowanych przy uznaniu ojcostwa. Uznanie ojcostwa jest formalnym potwierdzeniem faktu, że mężczyzna jest ojcem dziecka. W akcie urodzenia wpisywany jest ojciec dziecka. Uznanie skutkuje pełnią władzy rodzicielskiej, prawem do dziedziczenia,…
Przeczytaj więcej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113 § 1 mówi o tym, że kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Innymi słowy oznacza to, że rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem nawet wtedy gdy ma ograniczoną władzę rodzicielską (np. po rozwodzie) lub jest jej pozbawiony. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez rodziców…
Przeczytaj więcej

Call Now Button