Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Majątek wspólny Majątek wspólny nazywany jest inaczej wspólnotą majątkowa. Wspólnota taka powstaje w momencie zawarcia małżeństwa (wyjątkiem  jest ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami), a wspólność ustawowa ustaje w kilku przypadkach, jednym z nich jest rozwód. W skład majątku wspólnego wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, pobrane wynagrodzenie za pracę…
Przeczytaj więcej

Czym jest postępowanie alimentacyjne?

Alimenty to regularne świadczenie na rzecz osoby fizycznej od osób zobowiązanych do ich płacenia. Alimenty najczęściej dochodzone są na drodze postępowania sądowego. Cechą tego postępowania przed sądem jest to, że to strony zobowiązane są do dostarczenia sądowi materiału dowodowego, sąd w takim postępowaniu podejmuje decyzje na podstawie dostarczonych dowodów. Obowiązuje także zasada równości stron, co…
Przeczytaj więcej

Czym jest opieka naprzemienna? 

Opieka naprzemienna- czy występuje w polskim prawie? Pojęcie to nie występuje wprost w polskim prawie, jest jednak możliwe stosowanie pieczy naprzemiennej nad dzieckiem. Brak jasnej regulacji nie wyklucza możliwości stosowania opieki naprzemiennej. Piecza naprzemienna- podstawy prawne do stosowania W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzono w 2015 roku zmiany, które pośrednio o tym traktują. Art. 58…
Przeczytaj więcej

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Orzeczenie rozwodowe kończy małżeństwo, ale wprowadza także zmiany w praktycznym funkcjonowaniu rodziny. Wyrok może zawierać rozstrzygnięcia dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, form kontaktu z dziećmi, miejscu pobytu i zamieszkania dzieci. Miejsce zamieszkania pojawia się więc jako pojęcie często przy sprawach rozwodowych lub dotyczących separacji. Sąd nie ma obowiązku regulować tej kwestii, jednak często…
Przeczytaj więcej

Uznanie ojcostwa czy uznanie dziecka?

Uznanie ojcostwa jako termin prawny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojawił się w 2009 roku, wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Zmiana terminologii wymaga omówienia procedur stosowanych przy uznaniu ojcostwa. Uznanie ojcostwa jest formalnym potwierdzeniem faktu, że mężczyzna jest ojcem dziecka. W akcie urodzenia wpisywany jest ojciec dziecka. Uznanie skutkuje pełnią władzy rodzicielskiej, prawem do dziedziczenia,…
Przeczytaj więcej

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Kontakt z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców, więcej na temat kontaktu z dzieckiem przeczytasz w tym wpisie: Kontakty z dzieckiem. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy jeden z rodziców nie ma możliwości utrzymywania więzi i relacji z własnym dzieckiem, można wtedy mówić o utrudnianiu kontaktu z dzieckiem. W sensie prawnym utrudnianie kontaktu z dzieckiem ma…
Przeczytaj więcej

Czy można ubiegać się o alimenty, będąc w separacji?

Czy można ubiegać się o alimenty, będąc w separacji?

Separacja to stan polegający na rozpadzie pożycia małżeńskiego. Separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie nie mogą wejść w kolejny związek małżeński. Czy jednak w separacji można oczekiwać alimentów? Separacja a alimenty W separacji stosowane są takie same rozwiązania prawne jak w przypadku rozwodu, co za tym idzie kwestie alimentów są traktowane tak samo…
Przeczytaj więcej

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Majątek małżonków Przy sprawach rozwodowych istotną kwestią są sprawy majątkowe, podział wspólnego majątku. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to zasada zawarta w Kodeksie, jednak nie ma w nim konkretnie wymienionych dóbr,…
Przeczytaj więcej

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzeczenia o winie

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzeczenia o winie. Zmiana pozwu.

Zmiana pozwu o rozwód. Często spotykam się z sytuacją, gdy małżonkowie ustalili między sobą, że rozwód będzie bez orzekania o winie, ustalili także wzajemne wobec siebie zobowiązania. Jednak podczas rozprawy rozwodowej okazuje się, że jedna ze stron nie zamierza wypełnić swoich zobowiązań, a w sądzie rozpatrywany jest już rozwód bez orzekania o winie. Pojawia się…
Przeczytaj więcej

Rozwód międzynarodowy

Rozwód międzynarodowy

Rozwód międzynarodowy Wzrasta liczba małżeństw zawieranych przez obywateli różnych państw. W związku, z czym niestety też wzrasta liczba rozwodów międzynarodowych. W tym wpisie omówię, jak przebiega rozwód z obcokrajowcem. Jak uzyskać rozwód międzynarodowy  Rozwód międzynarodowy w Polsce jest możliwy przy zastosowaniu fakultatywnej właściwości sądu, w kilku sytuacjach, np., jeśli małżonkowie mieszkali przed rozwodem w Polsce,…
Przeczytaj więcej

Call Now Button