Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Alimenty

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Alimenty

Słowo alimenty, jak większość terminów prawnych pochodzi z języka łacińskiego, gdzie alimentum oznaczało pokarm. Dziś alimenty to świadczenie oznaczające dostarczenie środków na utrzymanie.

Czym są alimenty

Najczęściej pojęcie alimentów pojawia się przy zagadnieniach związanych z rozwodami, jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje także inne sytuacje, w których można uzyskać alimenty. Nie wszyscy wiedzą, że o alimenty od danej osoby może starać się nie tylko jego współmałżonek i dzieci, ale także inne spokrewnione osoby . Artykuł 128 tego Kodeksu stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Kodeks przewiduje nawet pierwszeństwo w staraniu się o alimenty, jeśli próbują je uzyskać różne osoby, przewiduje czyje roszczenie, wyprzedza inne roszczenia. Więcej o tym czym są alimenty przeczytasz na stronie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Jak uzyskać alimenty

Żeby uzyskać alimenty należy złożyć pozew do sądu, przeciwko osobie, od której oczekujemy alimentów. Uprawnione do rozpatrywania spraw o alimenty są wydziały cywilne sądów rejonowych, zgodnie z miejsce zamieszkania osoby składającej pozew (powód) lub zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego. Pozew o alimenty w imieniu dziecka wypełnia rodzic, jednak dziecko 18-letnie składa pozew przeciwko rodzicowi we własnym imieniu. Jeśli chcesz wiedzieć jak uzyskać alimenty przeczytaj wpis.

Dla kogo są alimenty?

Alimenty przysługują: krewnym w linii prostej i rodzeństwu, małżonkom, dzieciom, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzeństwu, kobiecie w ciąży w okresie oczekiwania na dziecko i w okresie trzymiesięcznym po porodzie (od ojca dziecka).

Jak ustalić ich wielkość?

W składanym w sądzie pozwie należy określić swoje oczekiwania finansowe, termin, od którego alimenty mają być wypłacane (najlepiej wnosić o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności), wartość sporu (suma rocznych alimentów). Ważnym elementem pozwu jest uzasadnienie, w którym powód opisuje sytuację majątkową zarówno swoją, jak i pozwanego i przedstawia dokumenty, zaświadczenia, rachunki i faktury, które są podstawą do wyliczenia miesięcznej kwoty alimentów.

Jak długo można pobierać alimenty?

Alimenty na dziecko można pobierać do czasu jego usamodzielnienia się. W przypadku rozwiedzionych małżonków osoba uznana za winną rozkładowi małżeństwa płaci alimenty do czasu powtórnego zamążpójścia osoby uprawnionej do alimentów. Jeśli w rozwodzie nie wskazano winnego, to alimenty płaci się maksymalnie 5 lat.

Adwokat alimenty Warszawa

Potrzebujesz pomocy Prawnej w procesie uzyskania alimentów?. Skontaktuj się z naszym adwokatem od alimentów, podczas indywidualnej konsultacji prawnej otrzymasz niezbędną pomoc.